E-CATALOGUE

 

 

 PREDSTAVITVENI VIDEO GAŠPER WINES

 

SOFINANCIRANJE

DIGITALIZACIJA TRŽENJSKIH GRADIV

V okviru prijave na Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv, je bilo podjetju EVINO DANILO d.o.o. odobrenih  7. 945,00 EUR (brez DDV) subvencije za realizacijo aktivnosti, ki jih bo družba izvedla s pomočjo zunanjih izvajalcev:
 

  1. Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

  2. Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem.


Javni razpis je objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z namenom blaženja posledic epidemije COVID 19 za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji prek sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: https://eu-skladi.si
 

Contact Us

For general about Gasper Wines please call
+386 1 401 8000 or email export@gasperwines.com

Address

Gasper Wines
Šmartinska cesta 53,
1000 Ljubljana
Slovenija